Mistrovství České republiky v simulované zvukové střelbě 2010 za podpory Nadačního Fondu Mamut

16.10.2010 09:15

Sedmé Mistrovství České republiky v simulované zvukové střelbě zrakově postižených, (dále jen MČR), se konalo v sobotu 16.10.2010 v Přerově v    restauraci Pegas, (proti vlakovému nádraží), v době od 9.00 do 16.00 Hod. Toto místo bylo zvoleno s ohledem na dopravní dostupnost pro zrakově    postižené, možnost stravování a vhodnost prostor. (Viz přiložené propozice.) Celkový počet zúčastněných byl 43, z toho 26 soutěžících, zbytek pak    rozhodčí, průvodci a pomocný personál, (viz prezenční listiny). Finanční vyúčtování provedeno mimo tuto zprávu v samostatných dokumentech. Pro    účast na MČR je nutno splnit několik nominačních kritérií. Formální, členství v ČSZPS (Český svaz zrakově postižených sportovců o.s.), zdravotní    prohlídka ne starší jednoho roku atd. a sportovní. V průběhu kalendářního roku probíhá na různých místech celé republiky sedm kvalifikačních    turnajů, (m. j. v únoru v Přerově).  Pro účast na MČR musí závodník nejméně na dvou různých soutěžích nastřílet kvalifikační limit, pro muže 160    kruhů, ženy 140, z 200 možných. střílí se soutěžních 2 krát 10 ran z pistole ČZ 75 s laserovým zaměřováním, kdy přesnost míření i simulovaného    výstřelu slyší závodník ve sluchátcích. Soutěžní kategorie jsou tři: Ženy B1-3, (nevidomé - těžce slabozraké), muži B1-3 a vložený závod slabozrakých    a průvodců, (i tito musí splnit výše popsaná kvalifikační kritéria). Soutěžící všech kategorií mají v průběhu střelby nasazeny neprůhledné klapky, aby    byla maximálně zaručena rovnost podmínek.
Na MČR v Přerově se nominovalo 29 střelců a střelkyň.  Skutečně pak soutěžilo 26 závodníků z osmi různých sportovních oddílů zrakově postižených.    (Výsledková listina přílohou.)
Samotný průběh akce: Od 9.00 hod. prezence účastníků. V 10.00 hod., po vyslechnutí státní hymny zahájil MČR ředitel závodu Marek Šimíček. Poté    pronesl svůj projev prezident ČSZPS Jaroslav Pata. Následovaly technické a organizační instrukce z úst ředitele závodu. V 10.20 hod. zahájili první    střelci dvoukolovou soutěž ve střelbě. Tato byla pouze krátce přerušena obědem. Po 14.00 hod. byla ukončena obě soutěžní kola. Protože v    ženské i mužské kategorii došlo na medailových místech u dvojic závodníků ke shodným nástřelům, následoval rozstřel na tři rány. Soutěž byla velmi    vyrovnaná, dva muži se rozstřelovali o první místo, ženy pak o místo druhé, (viz výsledková listina). Krátce před 15.00 hod. zhodnotil průběh MČR    delegát ČSZPS, sekce zvukové střelby Miloš Slavík. Poté už primátor města Přerova a předseda Nadačního fondu MAMUT, Ing.Jiří Lajtoch po    krátkém proslovu předal všem soutěžícím diplomy a ceny. Následovalo poděkování ředitele závodu všem sponzorům a účastníkům.
Mistrovství proběhlo dle propozic a platného soutěžního řádu ČSZPS O. S., bez podaných protestů.
Státní hymna České republiky pak sedmé MČR slavnostně ukončila.
MČR je pro zrakově postižené sportovce vrcholnou soutěžní i společenskou událostí, proto ještě jednou děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem  zasloužili o důstojný a hladký průběh celého závodu!Vypracoval 20.10.2010 ředitel závodu:
Marek Šimíček
Palackého 7
Horní Moštěnice
751  17

Telefon: 604 325 334

—————

Zpět


Novinky

6. ročník NADAČNÍHO BĚHU MAMUT Přerovem Neděle 28.5.2017

28.03.2017 15:12
Nadační fond MAMUT, Město Přerov, MiKo Cycles, Atletický oddíl SK Přerov, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat na:   6. ročník NADAČNÍHO BĚHU MAMUT Přerovem Neděle 28.5.2017      

—————

Na startu Nadačního běhu Mamut se sešlo rekordních 231 závodníků

30.05.2016 10:52
V neděli 15. května uspořádal Nadační fond Mamut, Statutární město Přerov, MIKO Cycles, atletický oddíl SK Přerov, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje 5. ročník Nadačního běhu Mamut Přerovem. Závod byl také letos zařazen do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a zúčastnilo se jej...

—————

5. ročník Nadačního Běhu Mamut Přerovem

14.03.2016 13:49
Nadační fond MAMUT, Město Přerov, MiKo Cycles, Atletický oddíl SK Přerov, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje si Vás dovolují pozvat na   5. ročník NADAČNÍHO BĚHU MAMUT Přerovem v Neděli 15.5.2016   V sekci Menu najdete, jak propozice, tak i všechny 3 trasy dle obtížnosti.

—————

4. ročník Nadačního běhu Mamut - poděkování

14.05.2015 14:25
Děkujeme za Vaší účast na 4. ročníku Nadačního běhu Mamut Přerovem. Účel nadace Nadační Fond Mamut je podpora žačínajících handicapovaných sportovců, na získání jejich životní síly k překonání každodenních obtíží pomocí sportovní využití a podpora vybraných sportovních akcí.     fotky z...

—————

MamutMan 2015

17.04.2015 12:22
Dne 8. května se uskuteční 2. ročník v triatlonu MamutMan

—————


Kontakt

NADAČNÍ FOND MAMUT

Žerotínovo nám. 159/5
Přerov I-Město 750 02


ICO:28576187
Bankovní spojení:
226389151/0300